Установче засідання Ради громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії «Україна-НАТО» (РГН)

29 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ

Рада громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії «Україна-НАТО» (РГН) – координаційна платформа, яка включає в себе експертів, громадських діячів та науковців.
Мета Ради громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії «Україна-НАТО» (РГН): забезпечення реалізації реформ, передбачених РНП, шляхом моніторингу, експертизи та адвокації.

ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ РНП

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ:

"...підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України" - преамбула Конституції України
 
Стаття 102. Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ:

Стаття 10. Громадський нагляд
1. Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю через громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України, Законом України "Про громадські об’єднання" та іншими законами України. Сфера громадського нагляду може бути обмежена виключно Законом України "Про державну таємницю".

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

РНП - Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО 2021 на рік, затверджена Указом Президента України від 11 травня 2021 року № 189/2021.

СКЛАД

Ради громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії «Україна-НАТО»